Bạn đã gọi xe bằng Vivu chưa?

Bạn đã gọi xe bằng Vivu chưa?

Bạn đã từng đi Grab hay Uber? Nếu chưa, hãy đi bằng Vivu để so sánh xem có tốt không. Nếu đi rồi, thì đi thử Vivu một lần cho biết 🙂 Hướng dẫn sử dụng Vivu app để gọi...
read more