Bạn đã gọi xe bằng Vivu chưa?

Bạn đã từng đi Grab hay Uber?

Nếu chưa, hãy đi bằng Vivu để so sánh xem có tốt không.

Nếu đi rồi, thì đi thử Vivu một lần cho biết 🙂

Hướng dẫn sử dụng Vivu app để gọi xe

Tải app tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *